HOME ALBUMS CONTACT
Een industriële basis is essentieel voor de welvaart in onze samenleving. Bijna vier op  tien Vlamingen (circa 765.000) verdienen hun brood dankzij de industrie, waarvan  450.000 rechtstreeks en zo'n 300.000 onrechtstreeks. De vakbond is het product van  het industrieel kapitalisme van de vorige eeuw. De uitdaging zal daarom zijn om een  antwoord te bieden aan de noden en verzuchtingen van de werknemers enerzijds en de  uitdagingen van een moderne arbeidsmarkt anderzijds. De sterkte van het Belgisch  syndicalisme is de hoge representativiteit. Dat blijkt deels uit de naar Europese normen  zeer hoge syndicalisatiegraad. lees verder
4 april 2014  - Europese betoging in Brussel De Europese vakbonden hebben in Brussel een betoging georganiseerd tegen het huidige beleid van de Europese Unie, dat volgens hen de sociale verworvenheden op de helling zet. Ze willen dat Europa o.a. de sociale
dumping aanpakt. De vakbonden vinden het problematisch dat arbeiders uit lage loon landen hier komen werken, willen dat de Europese Unie de problemen aanpakt en willen ook dat de jeugdwerkloosheid aan de kaak stelt en daar oplossingen voor zoekt. De betoging ging pal door Brussel, meer dan 30.000 waren aanwezig. 'Jongeren broodnodig' De manifestatie kleurde ook erg internationaal. Er waren grote Duitse, Poolse en Spaanse delegaties, naast betogers uit Portugal, Litouwen, Hongarije, Slovenië, Kroatië, Luxemburg, Griekenland, Nederland en Frankrijk. Ook de jongeren waren talrijk vertegenwoordigd. Zij zijn dan ook een van de grootste slachtoffers van de economische crisis. Hun slogans logen er niet om: "Stop Youthanasia" en "Jongeren zijn broodnodig". ‘Noot van de redactie: Ouderen moeten jongeren opleiden, jongeren moeten aan het werk, met een volwaardig loon, kansen op promotie, geef hen de kans”. De betoging van de vakbonden verliep vreedzaam, maar tegen het einde waren er rellen met een kleine groep deelnemers. Die gooiden onder meer met stenen naar de politie, die terugsloeg met het waterkanon en pepper spray. Vooral in de buurt van het Jubelpark kwam het tot incidenten. Citaat van een der betogers die best anoniem bleef “ we werden werkelijk uitgedaagd, politie stond ons op te wachten, wij staan hier om onzen job te verdedigen. I. Aerts
STAKINGEN NOVEMBER & DECEMBER ‘14 De sociale onrust is groot. De voorbije weken regende het dan ook stakingsaanzeggingen en onaangekondigde 'wilde' acties, De grote betoging van 6 november krijgt nu navolging op drie kleinere provinciale stakingen. Op maandag 24 november zullen er acties gehouden worden in de provincies Henegouwen, Luxemburg, Limburg en Antwerpen. De maandag daarop, 1 december, wordt dit nog eens overgedaan in de provincies Namen, Luik, Oost- en West-Vlaanderen. Op maandag 8 december zijn dan Brussel, Waals- en Vlaams-Brabant aan de beurt. Tot slot dit jaar is er een algemene staking op 15 december 2014. Volgens jaar vervolg of? Wie weet .... Wat te doen bij staking? Naargelang waar u tewerk gesteld bent, ga je de staking voelen. Als vakbond dienen we aan te dringen om mee te doen, het gaat dan ook over uw belangen, uw kinderen hun toekomst. Behoud van verworven rechten, waar onze voorvaderen voor gevochten hebben. Bedrijven moeten plat en er zullen blokkades zijn. Grote bedrijven zullen piketten opzetten, ook kleine kmo’s zullen hinder ondervinden en hun bedrijf zal hoogstwaarschijnlijk stilliggen. Waarom deze staking? Dit is niet de echte website om voor en tegenstanders toe te lichten, ieder heeft zijn eigen mening, die zeer uiteenlopend kunnen zijn. ABVV bijdrage? Voor de dag zelf dan: daar waar mogelijk vragen we om samen met de collega-militanten (ook van de andere vakbonden) piket te staan aan het bedrijf;  we weten ook dat dit voor bedrijven met een beperkt aantal militanten niet altijd mogelijk is. alle militanten die geen piket staan aan hun bedrijf worden gevraagd naar Wommelgem te komen; we spreken af 's morgens omstreeks 4h30 aan de industrieweg (plannetje in bijlage); de militanten van ABVV Metaal zullen daar samen met militanten van ACV en ABVV Horval de toegang tot het industrieterrein blokkeren om zo ervoor  te zorgen dat ook mensen die tewerkgesteld zijn in de kmo's in deze industriezone mee de steun krijgen om te kunnen staken. na afloop van de piketten of bezetting van de industrieterreinen worden alle deelnemers uitgenodigd voor een after-strike drink in het Bondsgebouw van ABVV Metaal, Ommeganckstraat 47-49 (dit geldt ook voor de militanten van de andere centrales) We rekening op jullie medewerking en zijn ervan overtuigd dat we ook van maandag 24 november een gigantisch (en vreedzaam) succes kunnen maken.
HOME